colorpsych@gmail.com 03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
רוצה לקבל מידע נוסף אודות הגישה?
מלא טופס וקבל לדוא”ל שלך את כל המידע
groupName
כן, אני רוצה לדעת עוד אודות הגישה
פסיכותרפית הצבע - יתרונות הגישה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
לחץ להמשך קריאה
תוכניות לימוד
קורסים סדנאיים במרכז פסיכותרפית הצבע בגבעת שמואל בהנחיית ד"ר דינה כהן-אור: יומיים בספטמבר - ציר ה'סתם-צורה'- יסודות פסיכותרפית הצבע - רעיונות ומושגים חדשניים ומתודות ייחודיות של יצירה, משחק, שפה ושרטוט יצירתי. מתאים לכל מדיות הטיפול והביטוי הטיפולי. שני סמסטרים - רעיונות ומושגים חדשניים ומתודות ייחודיות של יצירה, משחק, שפה ושרטוט יצירתי.
קורס חוייתי אינטנסיבי להכרת ציר ה'סתם-צורה ומשמעויותיו בהתהליכי הערכה וטיפול. מנחה: ד"ר דינה כהן-אור. ניתן לבחור במחזור א' שיתקיים בשני מפגשים בחודש יולי או במחזור ב' שיתקיים בשני מפגשים בחודש ספטמבר. להבטחת מקום הקדימו להירשם!
היכרות עם אבני היסוד המושגיות-יישומיות של גישת ה- CPS, התנסות במתודות הייחודיות של הגישה במשחק ויצירה בחומר ובשפה. מנחת הקורס: ד"ר דינה כהן-אור מועד פתיחה: 17.10.18
קורס אינטנסיבי שמטרתו היכרות חווייתית ומושגית עם גישת פסיכותרפית הצבע
234
פסיכותרפית הצבע
color psychotherapy
יואב פישר
פסיכולוג קליני
colorpsych@gmail.com
03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
cps
צבע

פסיכולוגיה
פסיכותרפיה

אתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות