colorpsych@gmail.com 03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
רוצה לקבל מידע נוסף אודות הגישה?
מלא טופס וקבל לדוא”ל שלך את כל המידע
groupName
כן, אני רוצה לדעת עוד אודות הגישה
פסיכותרפית הצבע - יתרונות הגישה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
לחץ להמשך קריאה
יתרונות הגישה
העמקה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
כלי טיפולי ייחודי
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
יצירתיות
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
התאמה למגוון מטופלים
גישה המתאימה למטופלים אשר הערוץ התובנתי או המילולי איננו מתאים להם.
אתגור חשיבתי
אנשים אשר הערוץ החשיבתי הינו הדומיננטי בפעולתם, עשויים למצוא עניין באתגור החשיבתי שמציעה הגישה, ואשר עשוי להוות שביל כניסה לערוצים הרגשיים החסומים שלהם.
חיבור בין דיסיפלינארי
הגישה עשויה לשמש מטפלים מסקציות שונות. היות והיא מושתתת וחוברת הן לתאוריות מעולם הפסיכולוגיה והן להמשגות הטיפוליות של מטפלים באמצעים אומנותיים והבעתיים, אלה ואלה עשויים למצוא בה עניין ושימוש.
עיבוי הפרספקטיבות הטיפוליות
המסגרת הקונספטואלית שמציעה הגישה, יכולה לשמש את המטפלים בהבנתם את מטופליהם ואת קשייהם, גם כאשר אופן ההתערבות הינו באופן מילולי, בתרפית משחק או בטיפולים הבעתיים מסורתיים.
מגע עם רבדים עמוקים
חוויית הלמידה של פסיכותרפית הצבע לכשעצמה, מרחיבה מאליה את המגע של לומדיה עם רבדים ראשוניים, גולמיים, פרימטיביים ונידחים בפנימיותם, באופן שעשוי לסייע בהבנת הקשר הטרנספרנסיאלי והקאונטר-טרנספרנסיאלי שלהם עם מטופליהם.
שינוי ללא איום
המהלך של טיפול דרך היצירה, ללא מתן פרשנויות מילוליות, מוריד את רמת האיום שחשים לעתים המטופלים.
פסיכותרפית הצבע
color psychotherapy
יואב פישר
פסיכולוג קליני
colorpsych@gmail.com
03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
cps
צבע

פסיכולוגיה
פסיכותרפיה

אתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות