colorpsych@gmail.com 03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
רוצה לקבל מידע נוסף אודות הגישה?
מלא טופס וקבל לדוא”ל שלך את כל המידע
groupName
כן, אני רוצה לדעת עוד אודות הגישה
פסיכותרפית הצבע - יתרונות הגישה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
לחץ להמשך קריאה
אירועים
פתיחת שנה לקבוצת ותיקים

התאריך: 11/17/2016 - 6/29/2017 בין השעות: 9:30-12:30 יום: ה'
כתובת: רמת-גן

סמסטר א' בשנת הלימודים 2016-2017
הלימודים השנה ייתמקדו בהעמקה ביסודות פסיכותרפית הצבע באמצעות חומרים טיפוליים. תתקיים העמקה בנושאים של התאמת תוכנית טיפולית לצרכים ולקשיים נתונים, שינויים נדרשים בסטינג ובמערך הטיפולי והצעות לעבודה יצירתית בחדר הטיפולים. המפגשים יכללו חשיבה משותפת, התייחסויות לחומרים תאורטיים מתאימים והתנסויות ביצירה.
פסיכותרפית הצבע
color psychotherapy
יואב פישר
פסיכולוג קליני
colorpsych@gmail.com
03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
cps
צבע

פסיכולוגיה
פסיכותרפיה

אתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות